Privatumo Taisyklės:

2019-05-31 VERSIJA

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenis valdo MB “Tikrai Gerai” juridinio asmens kodas 305159486, adresas Švitrigailos 7, Vilnius, LT-03110. Elektroninio pašto adresas labas@better.lt

RINKDAMI ASMENS DUOMENIS VADOVAUJAMĖS ŠIAIS PRINCIPAIS:

-Asmens duomenis tvarkyti teisėtai, sąžiningai ir skaidriai (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

-Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);

-Užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

-Užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių

-Užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

-Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);

-Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

ASMENS DUOMENYS, KURIŲ NERENKAME IR NETVARKOME

-Mes nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos.

-Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

RENKAME IR TVARKOME TIK ŠIUOS ASMENINIUS DUOMENIS 

-Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant, kad vykdytume savo veiklą, o Jūs galėtumėte pas mus apsipirkti, bei būti kuo geriau aptarnauti.

-Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums apsiperkant mūsų elektroninėje parduotuvėje:

1) Kai apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įsigytų prekių pristatymo adresą. 

2) Prekių pristatymo adresą prašome Jūsų nurodyti tik atveju, kai pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

-Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:

1) Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje Jums būtų patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis: Vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

-Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate savanoriškai.

-Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:

-Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis: Užsakymų istoriją, elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją, mokėjimų istoriją, Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinę informaciją.

-Nurodyti kitą asmenį, kuris Jūsų vardu atsiims įsigytas prekes galite, tik jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite jų asmeninį sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

TIKSLAI, DĖL KURIŲ RENKAMI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

-Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

-Pasirengimo sudaryti sutartį (pirkimo-pardavimo sandorį) tikslu renkami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys.

1) Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, į ją grįžęs Jūs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, IP adresą.

2) Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.  

-Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

1) Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įsigytų prekių pristatymo adresą.

2) Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu. 

-Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:

1) Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve Jums būtų kuo patogesnis, tad vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Užsakymų istoriją, naršymo elektorinėje parduotuvėje istoriją, mokėjimų istoriją, atsiliepimus apie jūsų pirktas prekes, Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus.

-Jums užsiregistravus, jog gautumėte naujienlaiškius, tvarkome pagrindinius Jūsų duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą. Jūs turite teisę atsisakyti bet kuriuo metu, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių prekių ir organizuojamų akcijų pasiūlymų pateikimo tikslais. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu labas@better.lt

-Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

1) Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti patogų ir visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

JŪSŲ ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI

-Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik teisėtais pagrindais. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:

1) Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šios sutarties pagrindu;

2) Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, Jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;

3) Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;

4) Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;

5) Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS BETTER.LT ELEKTRONINE PARDUOTUVE? 

-Jūs visada galite nesutikti su papildomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymams įvykdyti, pirkimą pabaigti galimybės nėra, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS? 

-Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

1) Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais ir į nurodytus paštomatus.

-Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

1) Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

2) Valstybinėms institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

-Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

-Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis galite susipažinti šiais būdais:

1) Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: labas@better.lt

2) Peržiūrėję skiltį „Privatumo taisyklės“ mūsų elektroninėje parduotuvėje adresu https://better.lt

KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

-Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs, neišsamūs ar neatnaujinti, ir norite Juos pakeisti, tai galite atlikti šiais būdais:

1) Mūsų elektroninės parduotuvės savo asmeninėje paskyroje, skiltyje „Vartotojo Informacija“.

2) Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: labas@better.lt

AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

-Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

-Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

1) Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi.

2) Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.  

3) Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

-Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiuo būdu:

1) Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: labas@better.lt

12.    KAS YRA SLAPUKAI? 

-Slapukas – tai nedidelis tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, Jums lankantis internetinėje svetainėje. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų efektyviau, siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Kaip naudojami slapukai?
Google Analytics ir AdWords

-better.lt interneto svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – nedidelius tekstinius failus, kurie įrašomi į Jūsų kompiuterį.

„Google“ naudoja slapukus įvairiai. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą AdWords ir Google Analytics, slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint Jūsų pasirinkimus.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir saugoma JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami Jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad better.lt interneto svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Slapukų valdymas

Slapukus galite valdyti ir/arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Slapukų valdymas Jūsų naršyklėje

Daugumoje naršyklių galima:

  1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti ir ištrinti atskirus slapukus;
  2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
  3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
  4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
  5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai ir visiškai neveiks naršymas internetu. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų internetine svetaine.

Slapukų išvalymas, įgalinimas ir tvarkymas naršyklėje „Chrome“

Nuoroda: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lt